Odkryj Sport

Przygotowanie motoryczne sportowców

Kluczem do pracy jest dla nas piramida obrazująca rolę przygotowania motorycznego w treningu zawodnika czy drużyny w dzisiejszym sporcie amatorskim i zawodowym.

Wszystkie nasze zajęcia proawdzimy w oparciu o określone w niej wskazania oraz łączenie kształtowania i rozwoju motoryczności podstawowej, ukierunkowanej i specjalnej.

Dzięki temu oferowany prez nas trening jest doskonale dopasowawną, monitorowaną i optymalizowaną ścieżką kariery zawodowej profesjonalnego sportowca. W celu zapewnienia ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodnika czy dróżyny, zapewniamy kompleksową usługę, uwzględniającą kady okres treningu, również przygotowawczy i startowy.

Oprócz wyników ważne jest dla nas nastawienie i motywacja sportowca, jego indywidualne potrzeby i cele, dlatego dbamy, o to by pozostawać w stałym kontakcie z podopiecznymi i aktywnie reagować na ich potrzeby i wymagania.

W trakcie treningu korzystamy z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, m.in.

  • metoda Joint by Joint—polegająca na współoddziaływaniu na siebie stawów w ciele człowieka oraz określeniu ich mobilności i stabilności
  • test Functional Movement System—pozwalający na funkcjonalną ocenę zawodnika opartą na najnowszych badaniach
  • monitorujemy wyniki, na bieżąco optymalizując działania i wprowadzając modyfukacje
  • dbamy by treningi odbywały się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa
  • prezycyjnie opracowujemy plany treningowe i obciążenia, uwzględniając zarówno zakładane cele jak i wiążące się z nimi ryzyka (np. kontuzji)