ODKRYJ SPORT

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE DRUŻYN PIŁKARSKICH

Dzisiejszy świat sportu zawodowego stawia przed zawodnikami coraz większe wymagania fizyczne i techniczno- taktyczne. W piłce nożnej w ostatnich latach nastąpiły ogromne zmiany, w odniesieniu do techniki, stylu gry, taktyki, a także tempa gry, przez co zmieniła się także metodyka treningu.

Przygotowanie motoryczne, mające na celu poprawę wytrzymałości, siły, szybkości, mocy i koordynacji ruchowej zawodników wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia kontuzji, daje przewagę fizyczną nad przeciwnikiem, a także ułatwia rozwijać umiejętności techniczno-taktyczne. Wysoka dyspozycja motoryczna zawodnika warunkuje wyższy poziom umiejętności piłkarskich.

Będąc trenerem przygotowania motorycznego, moim głównym celem zawodowym jest praca z drużynami piłkarskimi oraz indywidualnymi sportowcami. Wychodząc naprzeciw potrzebom klubów piłkarskich oferuję współpracę trenerską w zróżnicowanym zakresie, uzależnioną od potrzeb i możliwości klubu.

Prowadzę treningi motoryczne dla drużyn piłkarskich, programuję plany treningowe, przeprowadzam testy motoryczne dla zawodników, monitoruję poziom formy sportowej i zmęczenia zawodników, udzielam szczegółowych informacji na temat poziomu wytrenowania zawodników, oraz rezerw fizycznych jakie zawodnik posiada.

Oferta dla klubów i akademii piłkarskich

Współpraca w pełnym zakresie

Pełna opieka motoryczna nad drużyną: prowadzenie treningów, wykonywanie testów motorycznych, obecność podczas tygodnia treningowego oraz meczów, programowanie planów treningowych, okresów przygotowawczych i planu profilaktyki urazów, przygotowywanie niezbędnych narzędzi ułatwiających monitorowanie objętości i intensywności treningu oraz poziomu zmęczenia zawodników.

Współpraca częściowa

Prowadzenie 1-2 treningów motorycznych tygodniowo, przeprowadzanie testów motorycznych, programowanie planów treningowych, okresów przygotowawczych i planu profilaktyki urazów, przygotowywanie niezbędnych narzędzi ułatwiających monitorowanie objętości i intensywności treningu oraz poziomu zmęczenia zawodników, opieka online nad drużyną.

Współpraca online

Programowanie planów treningowych i okresów przygotowawczych online, analiza testów przeprowadzonych przez pierwszego trenera, przygotowywanie niezbędnych narzędzi ułatwiających monitorowanie objętości i intensywności treningu oraz poziomu zmęczenia zawodników, utrzymywanie stałego kontaktu ze sztabem szkoleniowym.

Współpraca doraźna

Przeprowadzanie testów motorycznych, programowanie planów treningowych, okresów przygotowawczych, planu profilaktyki urazów, przygotowywanie niezbędnych narzędzi ułatwiających monitorowanie objętości i intensywności treningu oraz poziomu zmęczenia zawodników.

Współpracę z drużyną rozpoczynam od przeprowadzenia testów, celem określenia obecnego poziomu motorycznego drużyny. Następnie przygotowuję plan rozwoju motorycznego drużyny i przystępujemy do pracy na boisku. W każdym z rodzajów współpracy jestem w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym, w celu aktualizacji i adaptacji planu treningowego.

Testy motoryczne

Testy, które przeprowadzam podczas pracy z drużynami, można podzielić na cztery grupy.

Testy funkcjonalne

Testy wytrzymałości

Testy mocy, szybkości lokomocyjnej i zwinności

Testy siły mięśniowej

Dodatkowo:

W drużynach juniorskich przeprowadzam również test PHV – Peak Height Velocity – ocena skoku pokwitaniowego, określający moment najszybszego wzrostu zawodnika.

Wykonane testy po analizie i sporządzeniu bazy danych, pozwalają ocenić poziom wytrenowania zawodnika, poziom zmęczenia, a także zdolności adaptacyjne do zaplanowanego treningu. Ich wyniki pozwalają sztabowi szkoleniowemu zaplanować okres treningowy, wytyczyć kolejne cele i osiągać szczyt możliwości zawodników w odpowiednim momencie.

Przekonaj się, że progres formy Twojej drużyny jest możliwy.

Skontaktuj się ze mną, wspólnie ustalimy rodzaj naszej współpracy.

abyśmy mogli przygotować indywidualną ofertę.